VÄLITTÄMINEN ON TEKOJA

Arvokas ikääntyminen on asia, johon läheiselläsi on oikeus.

01.

TOIMINTA-AJATUS

Sosfix tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita hoivapalveluita ikäihmisten perhehoidossa ja ympärivuorokautisissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Asiakkaan osallisuus on työmme lähtökohta. Henkilöstömme on osaavaa ja motivoitunutta. Sidosryhmien kanssa työskentelemme aktiivisesti ja aloitteellisesti.

02.

ARVOT

Perhehoidossa koti on keskeisessä asemassa. Koti on arkielämän keskus sekä perhehoidossa olevalle että perhehoitajalle. Meille ammattilaisille keskeistä on tukea kodin kaikkea toimintaa ikäihmisen ja perhehoitajan parhaaksi.

Arvokas ikääntyminen on asia, johon läheiselläsi on oikeus.

03.

OSAAMINEN

Sosfix Oy:n ammattilaiset ovat koulutettuja ja kokeneita sosiaali- ja terveysalan osaajia. Osaamisen kehittäminen ja asiakkaan hyvinvoinnin takaaminen ovat meille kunnia-asioita. Henkilöstöllämme on pitkä ja laaja kokemus hoiva-alan tehtävistä ja halu kehittyä koko ajan asiakkaiden parhaaksi. Olemme myös uteliaita oppimaan koko ajan uutta tärkeästä työstämme.

LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI

PERHEHOIDON PALVELUMALLIMME

TUKEA IKÄIHMISELLE

Ikäihmisten perhehoitopalvelussamme tarjoamme ikäihmiselle mahdollisuuden turvalliseen, kotoisaan asumiseen perhehoidossa. Perhehoidossa ikäihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen arjen asioihin perhehoitajalta, jonka kanssa hän asuu samassa taloudessa.

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa vaihtoehdon tilanteessa, jossa itsenäinen asuminen ei enää ole riittävän turvallista ja toisaalta tehostetulle palveluasumiselle ei ole tarvetta. Perhehoito on pitkäaikaista ja ikäihmisen tilanteen kokonaisvaltaisesti huomioivaa. Perhehoitomme tarjoaa vireyttä ja laatua ikäihmiselle.

TUKI IKÄIHMISEN OMAISILLE

Turvallinen ja arvokas perhehoito ikäihmiselle tarkoittaa rauhaa omaisille.

Perhehoidossamme oleva ikäihminen saa tarvitsemansa yksilöllisen ja arvostavan avun.

Omaisena voit luottaa, että sinulle tärkeä ihminen on hyvässä hoidossa.

TUKI PERHEHOITAJALLE

Ikäihmisten perhehoidon palvelumme takaa perhehoitajalle joustavan tuen ja avun perhehoitajana toimimiseen. Sosfix Oy:n ammattilaiset auttavat perhehoitajaa arjen asioissa, tarjoavat mahdollisuuden omaan aikaan ja vapaisiin sekä tukevat haasteellisissa tilanteissa.

Järjestämme myös säännöllisen työnohjauksen ja mahdollisuuden vertaistukeen sekä virkistäytymiseen. Palvelumallissamme perhehoitaja ei jää missään tilanteessa yksin tai ilman tukea.

Tämä on palvelulupauksemme kaikille perhehoitajillemme.

 

KUNNILLE

Perhehoidon mallimme tarjoaa kunnalle osaavan ja luotettavan kumppanin. Me järjestämme perhehoitopaikkoja ikäihmisille verkostomme kautta ja autamme ratkaisemaan palvelutarpeita nopeasti ja joustavasti. Painotamme yhteistyösuhteessa kumppanuutta ja pitkäaikaista, luotettavaa toimintaa asiakkaan parhaaksi.

 

HOIVA-ALAN OSAAMISTA

Palvelumallimme on uusi vaihtoehto paikalliseen palveluverkostoon. Yrityksemme tarjoaa vahvan ammatillisen kumppanuuden ja hoiva-alan osaamisen kunnan käyttöön. Kumppanina olemme valmiita osoittamaan luotettavuutemme käytännön tekemisellä.


Suurolakoti

Hyvää ja turvallista elämää

Suurolakoti tarjoaa vaikuttavaa hoivapalvelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Moniammatillisen, kolmivuorotyötä tekevän henkilökunnan tavoitteena on asukkaiden hyvä ja turvallinen elämä 15-paikkaisessa tehostetussa asumispalveluyksikössä Suurolakodissa. Suurolakoti sijaitsee toimintaan hyvin soveltuvissa tiloissa, rauhallisella sijainnilla Kangasniemen kirkonkylän välittömässä läheisyydessä.

Perustana yksilöllisyys

Suurolakodin toiminnan perustana ovat yksilöllisyyden kunnioittaminen, suvaitsevaisuus ja luotettavuus.

Arvot toteutuvat työyhteisössä, jossa kaikkia asiakkaita ja työtovereita kohdataan kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja hienotunteisesti.

Hoitoa ja huolenpitoa

Asumispalveluyksikön tavoitteena on turvata mielenterveyskuntoutujille laadukas, heidän tarpeitaan vastaava hoito ja huolenpito hoitosuhteen koko elinkaaren ajan. Samalla luodaan asukkaille mahdollisuus kunnioittavaan, hyvään ja kodinomaiseen elämään turvallisessa ympäristössä. Asumisyksikön arjessa huomioidaan jokaisen asukkaan yksilöllinen tilanne ja tarpeet.

 

Suurolakodin vapaita paikkoja voi tiedustella Janne Kankaanniemeltä puhelimitse 044-9010235 tai sähköpostitse janne.kankaanniemi(at)sosfix.fi


 
Image

Tietoa meistä

 

SOSFIX OY on vuonna 2012 perustettu yritys, joka toimii sosiaali- ja terveysalalla. Toimimme vastuullisesti suomalaisen lainsäädännön ja sopimusten mukaisesti kaikilla toimintamme osa-alueilla. Yrityksen tavoitteena on tuottaa uusia palveluratkaisuja hoiva-alalle. Sosfix Oy korostaa osaamisen merkitystä haastavalla toimialalla.

Meille jokainen kohtaaminen on merkityksellinen ja ainutlaatuinen tilaisuus luoda uutta ja oppia paremmaksi hoiva-alan osaajaksi.

SOSFIX tiimi

Image

Janne Kankaanniemi

Sosfix oy, toimitusjohtaja

Etsimme koko ajan uusia, ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneita ihmisiä, valmennamme heidät ja autamme aloittamaan perhehoitajana toimimisen.

Image

Kiinnostaako työ ikäihmisten parissa?

 

Perhehoitajalle tarjoamme tukea arkeen, säännöllisen työnohjauksen sekä avustamme toimimaan viranomaisverkostoissa. Mahdollistamme myös virkistystoimintaa.

 

Image

Tervetuloa tiimiimme

 

Lähtökohtamme on arvokas ja turvallinen ikääntyminen.

"Tule tekemään uutta hoiva-alalle!"

Blogi

Image

Ajatuksia ikääntymisestä

Ikääntyminen on yksi aikamme megatrendeistä. Ikääntyminen on ilmiö, joka koskettaa meistä jokaista yksilönä, osana yhteisöä, aina kansakunnaksi asti.

Lue lisää...

Image

Miten tekisimme asioita toisin tulevaisuudessa?

Asioiden ja tekemisen kehittämiseksi on tärkeää uskaltautua pysähtymään ja kysymään, onko tapamme toimia edelleen perusteltu?

Lue lisää...

Image

Ihmisen kokoisia palveluja

Arvokas ja turvallinen ikääntyminen edellyttää toteutuakseen sekä yhteiskunnallista keskustelua että vaihtoehtoja palvelujärjestelmään.

Lue lisää...

Yhteisen huomisen puolesta SOSFIX Oy