01.

 

 

 

Ajatuksia ikääntymisestä

Ikääntyminen on yksi aikamme megatrendeistä. Ikääntyminen on ilmiö, joka koskettaa meistä jokaista yksilönä, osana yhteisöä, aina kansakunnaksi asti.

Ikääntyminen synnyttää erilaisia kysymyksiä, joihin meistä jokainen joutuu ottamaan kantaa. Oma ikääntyminen tuo mukanaan pohdintoja valinnoista ja tulevaisuudesta. Omien perheenjäsenten ja läheisten ikääntyminen synnyttää sekin monia kysymyksiä.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ikääntyminen näyttäytyy myös monesta eri kulmasta. Pääpaino keskustelussa on usein palvelujärjestelmälähtöinen. Miten yhteiskuntamme osaa kohdata ikääntymisen haasteet ihmisarvoa kunnioitten kaikissa tilanteissa? Tähän kysymykseen tarvitaan erilaisten näkökulmien lisäksi myös käytännön tekoja. Yhteiskunnan vahvuus näkyy ja todentuu sen kyvyssä ottaa heikoimmassa asemassa olevat huomioon.

Ikääntyminen teemana on vahvasti arvolähtöinen. Arvojen näkökulmasta ikääntymisessä on kyse siitä, miten näemme ja arvotamme ikääntyneet yhteiskunnassamme.

02.

 

 

 

Miten tekisimmme asioita toisin tulevaisuudessa?

Asioiden ja tekemisen kehittämiseksi on tärkeää uskaltautua pysähtymään ja kysymään, onko tapamme toimia edelleen perusteltu? Tästä kysymyksestä syntyy pohdinta siitä, mitä ja miten voisimme toimia eri tavalla jatkossa.

Perhehoidon maailmassa toisin tekemiselle on tilausta.

Lastensuojelun perhehoidossa meillä on pitkä ja vahva perinne. Perhehoito nähdään lastensuojelussa ensisijaisena tapana vastata tilanteisiin, joissa tarvitaan kodin ulkopuolista sijoituspaikkaa lapselle. Perhehoito on myös kehittynyt lastensuojelussa määrätietoisen työn ansiosta hyvin vahvaksi.

Toisin tekemisen näkökulmasta on tärkeää löytää tapa laajentaa ja syventää perhehoitoa myös ikäihmisille suunnattuna palveluna. Ikäihmisille on olemassa perhehoitoa jo nyt, mutta hoidon ja hoivan tarpeen kasvaessa nykyinen kapasiteetti ei riitä. Toisin tekeminen tarkoittaa silloin sitä, että ikääntyneiden perhehoitoa pitää kyetä lisäämään.

Vahvan palvelumallin luominen ikäihmisten perhehoitoon on lähitulevaisuuden iso haaste. Sosfix haluaa olla omalta osaltaan aktiivisesti mukana luomassa hyvää ja toimivaa ikäihmisten perhehoitoa. Meidän toisin tekemisemme keskiössä on arvokkaan ikääntymisen turvaaminen ikäihmiselle ja samalla vahvan tuen tarjoaminen perhehoitajalle hänen tehtäväänsä.

Tutustu tapaamme ajatella ja toimia perhehoidossa ja tule mukaan osaavaan porukkaamme!

03.

 

 

 

Ihmisen kokoisia palveluita

Arvokas ja turvallinen ikääntyminen edellyttää toteutuakseen sekä yhteiskunnallista keskustelua että vaihtoehtoja palvelujärjestelmään. Mielestäni tästä näkökulmasta tarkasteltuna ikäihmisten perhehoito on yksi erittäin tärkeä osa ihmisen kokoista palvelujärjestelmää.

Ikäihmisten perhehoito asettuu palveluna kotona asumisen ja vaativan laitoshoidon välimaastoon. Perhehoidossa perhehoitaja ja koti ovat keskeisessä roolissa. Ikäihmiselle sitoutunut perhehoitaja ja kotiympäristö mahdollistavat turvallisen ja virikkeellisen asumisen ja huolenpidon.

PALUU SOSFIXIN VERKKOSIVUILLE

 

 

Image

Tietoa minusta

 

Olen Janne Kankaanniemi, 45-vuotias aviopuoliso ja kahden tyttären isä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosiaalityöntekijä.

Sote-alalla minua kiinnostavat erityisesti ihmisten johtamiseen liittyvät asiat ja palveluiden kehittäminen ihmisten tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla vastaaviksi. Vapaa-ajalla minut löytää usein pyöräilemästä tai pelaamasta tennistä.

Yhteisen huomisen puolesta SOSFIX Oy